A magyar-lengyel külkereskedelem alakulása a kilencvenes évek elejétől napjainkig

Dátum
2014-05-19T09:48:25Z
Szerzők
Lép, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban igyekeztem bemutatni a lengyel-magyar bilateriális gazdaság és kereskedelmi kapcsolatok alakulását a rendszerváltástól kezdve napjainkig. A Szovjetunió összeomlása, az új nagyhatalmi térnyerések, és a különböző kísérletek a régiós összefogásra mind fontos fordulópont volt nemzeteink egymáshoz való viszonyában. Általánosan elmondható, hogy az export-import mennyisége és aránya ha változott is, az összetétele az évek során hasonló képet mutatott. Hazánk agrár ország, így az import jelentős részét a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek képzik. Az Uniós csatlakozásnak köszöntően a vámok eltörlése fellendítette a korábban is jól működő kereskedelmi kapcsolatokat. A két ország kormánya egyetért abban, hogy a közép-európai régió összefogásának sikeressége a modernizáción múlik, illetve a kereskedelmi forgalom bővítése érdekében kiemelten fontos a szállítási útvonalak korszerűsítése esetleg a multimodális fuvarozás kiépítésének fejlesztése. Az infrastruktúra fejlesztése mellett a közlekedési helyzet (utak, vasutak) javítása és energetikai hálózatok kiépítése kell, hogy legyen a közös cél.
Leírás
Kulcsszavak
lengyel, magyar, külkereskedelem
Forrás