Tumorképződés és genetikai háttere

Dátum
2011-05-10T21:54:25Z
Szerzők
Baloghné Kalina, Éva
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban a tumorok kialakulását, ennek okait és következményeit vizsgálom a genetika szemszögéből. Ehhez végigveszem a tumorok legjellegzetesebb tulajdonságait, kialakulásának folyamatát, a fontosabb géneket, melyek jelentős szereppel bírnak e folyamat lebonyolításában, de nem térek ki az egyes tumortípusok jellemzésére.
Leírás
Kulcsszavak
tumor, genetika
Forrás