A Huygens-Fresnel elv számítógépes szimulációja középiskolában

Dátum
2007-04-27T06:07:11Z
Szerzők
Sztojka, Ferenc
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A középiskolában kísérleti eszköz hiánya miatt elég nehezen megvalósítható a különböző hullámjelenségek bemutatása és magyarázata. Az egyik legnagyobb probléma a Hugens-Fresnel elv szemléltetése. A Hugens-Fresnel elv a hullám terjedésére ad egy magyarázatot. Azt mondja ki, hogy a hullámfront minden egyes pontja elemi hullámok kiinduló pontja és a következő hullám frontot ezen elemi hullámok interferenciája adja. Ez azt jelenti, hogy a hul-lámtér egy pontjának aktuális állapotának meghatározásához, ki kel számítani a hullámfront minden pontja esetén, hogy ha csak ő lenne hatással a hullámtér adott pontjára, hogy milyen hatása lenne a hullámtér adott pontjára. Majd ezeket a hatásokat összegezve meg kapjuk a hullámtér adott pontjának állapotát. Ez, nagy „felületű” hullámfront esetén, nagyon sok szá-molást jelent. Tovább növeli a számolás mennyiségét, látványos hatás elérése érdekében, a hullámtér nagysága. Ezért a különböző hullám jelenségek Hugens-Fresnel elvvel való szem-léltetésére a számítógépes szimuláció tűnik megfelelőnek.
Leírás
Kulcsszavak
Huygens-Fresnel elv
Forrás