Az Autó Széles Kft. pénzügyi és számviteli elemzése

Dátum
Szerzők
Nagy, Dóra Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az Autó Széles Kft. gazdasági helyzetét vizsgáltam meg.Több szempontból elemeztem mutatószámok segitségével. A dolgozatomban számított mutatók egy általános képet adtak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetéről.A diplomamunkámmal sikerült cégkitűzéseimet megvalósítani. Az elemzésem által megmutattam, hogy a vállalkozás a gazdálkodásában aránylag sikeres, de lenne min javítani, hogy a cég a jövőben is jövedelmező legyen. A javítandó dolgokra javaslatokat is tettem.
Leírás
Kulcsszavak
Pénzügy, Számvitel
Forrás