Boldogságtudat és a fogyatékos lét

Dátum
Szerzők
Hudák, Bianka Annamária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az embereket az idők kezdete óta foglalkoztatja hogyan élhetnek teljes boldogságban, még sincs egy általánosan elfogadott módszere a boldogság elérésének. A dolgozat a filozófia, a pszichológia, az az orvostudomány, a politika és a közgazdaságtan boldogsággal kapcsolatos kutatási eredményeit és elméleteit mutatja be. A dolgozat áttekinti az emberek boldogságának hétköznapi tényezőit meghatározó vizsgálatokat, majd szemlélteti a fogyatékos személyek életkörülményeit. A dolgozat hivatott bemutatni a különböző korok boldogságfelfogásait és a kutatók által meghatározott boldogságtényezőket. A vizsgálatban részt vevő személyek fiatal felnőttek és időskorúak, valamint fogyatékos személyek és nem fogyatékos személyek. A vizsgálat főbb kérdései, hogy a fogyatékos személyek boldogsága különbözik-e a nem fogyatékos személyek boldogságától, illetve, hogy mivel járulhat hozzá a többségi társadalom a fogyatékos személyek élettel való elégedettségéhez.
Leírás
Kulcsszavak
fogyatékosság, boldogság, életminőség
Forrás