A horgászat gazdasági és társadalmi jelentősége Hajdú-Bihar megyében

Dátum
2013-05-15T08:09:08Z
Szerzők
Kubicza, Norbert
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A horgászat szerepe a fejlett világban, így hazánkban is folyamatosan nő. A fejlett országokban a horgászat az emberek számára meghatározó kikapcsolódást jelentő hobbivá, rekreációs tevékenységgé vált. A szakdolgozatom célja az volt, hogy bemutassam a horgászat kialakulását és történeti hátterét, különösképpen kitérve arra, hogyan vált a horgászat egy kedvelt szabadidős tevékenységgé. Bemutattam a horgászat gazdasági és társadalmi jelentőségét Európában és hazánkban. Mélyebben kutattam a magyar horgászati szervezetek felépítését, működését, kitértem ezek jogi szabályozására és törvényi hátterére. Fontosnak tartottam még megvizsgálni azt, hogy ez a tevékenység milyen hatással van a vízterületek élővilágára, környezetére. Kérdőíves módszerrel mértem fel a horgászok gazdasági és társadalmi jelentőségét Hajdú-Bihar megyében.
Leírás
Kulcsszavak
horgászat gazdasága, horgászat társadalma
Forrás