Közösségfejlesztés és ifjúsági stratégia Földesen

Dátum
Szerzők
Joó, Patrícia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Földesi Ifjúsági Stratégiai Terv elkészítésének első lépése egy ifjúsági helyzetelemzés volt. Az ifjúsági helyzetelemzés azzal a céllal készült, hogy Földes Nagyközség Önkormányzata számára egy, a tervezési folyamatot támogató, bemeneti munkaanyagot adjon a készülő ifjúsági stratégiájához. A dokumentum a terület legfontosabb céljaként a fiatalok helyben maradásának segítését határozta meg, valamint olyan tevékenységek generálását, melyek e célt nagyban segítik. A stratégiai terv elkészítésében a település kulturális szakemberei mellett a településvezetés, valamint a Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője vettek részt. Az elméleti keret kidolgozása során áttekintjük a közösség, közösségfejlesztés, valamint a települési ifjúsági munka elméleti hátterét. Az elméleti keret utolsó fejezeteként a stratégia elméleti hátterének bemutatására kerül sor. A továbbiakban Földes település jellemzésére kerül sor, amelyet a településfejlesztési tényezők alapján mutatunk be, majd a feltárt adatok alapján egy SWOT-elemzést készítünk. A kutatáshoz készített interjúk és azok elemzése a dolgozatban kifejtett stratégiai tervbe beépítésre kerül. Végezetül a feltárt adatok és a kvalitatív felmérés alapján összegző megállapítások és javaslatokat teszek, amelyek a további fejlesztések érdekeit szolgálják.
Leírás
Kulcsszavak
community, community development, youth work, youth strategy, youth development
Forrás