Hazai toxintermelő cianobaktériumok toxingénjeinek kimutatása

Dátum
2010-05-11T09:10:14Z
Szerzők
Mosolygó, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A cianotoxinok bioszintézisét meghatározó gének jelenléte és a kifejeződésüket befolyásoló tényezők (belső és külső környezeti faktorok) kimutatása fontos elem a cianotoxin-termelés, a toxikus vízvirágzások prognosztizálásában és a résztvevő fajok azonosításában is. Kísérleti munkánk célkitűzése a fentiekhez igazodva az volt, hogy a cianotoxin gének expressziójának vizsgálatához szükséges első lépésként a természetes élőhelyekről, vízvirágzásokból származó cianobaktérium mintákban kimutassuk a mikrocisztin és cilindrospermopszin gének előfordulását specifikus primerek felhasználásával, a PCR technika alkalmazásával. A laboratóriumban rendelkezésre álló referencia toxintermelő törzsekben (Aphanizomenon ovalisporum 423, Microcystis aeruginosa 243) optimalizáltuk a PCR körülményeket a cilindrospermopszin és a mikrocisztin bioszintéziséért felelős gének kimutatására. A természetes és mesterséges magyarországi vízterekből gyűjtött, potenciálisan cianotoxint termelő cianobaktériumokból származó DNS-mintákban a mikrocisztin bioszintéziséért felelős gének közül sikeresen azonosítottuk a mcyB, mcyE és mcyC géneket és ezek előfordulását összekapcsoltuk a kérdéses izolátumok toxintartalmának meghatározásával.
Leírás
Kulcsszavak
cianobaktérium, toxingén
Forrás