Bizonyítás a büntetőeljárásban

Dátum
2014-04-07T11:58:19Z
Szerzők
Ócs, Boglárka Orsolya
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom célja, hogy egy olyan átfogó képet adjak a bizonyításnak a büntetőeljárásban betöltött szerepéről, amely igazolja, hogy egyfelől a bizonyítás érdemi része a büntetőeljárásnak, másfelől pedig, hogy a büntetőeljárás tág értelemben bizonyítási folyamat is. A bevezető gondolatok után a büntetőeljárás lényegi vonásait ismertetem, először strukturális és funkcionális megközelítése alapján, majd röviden kitérek a büntetőeljárás meghatározására, tárgyára és a hatály kérdésére. A harmadik résztől kezdve a dolgozat fő témájául választott bizonyítással foglalkozom. Az általános kérdések tárgyalásánál szó lesz a különböző bizonyításelméleti felfogásokról, a bizonyítás céljáról, tárgyáról és a legfontosabb alapelvekről. A büntetőeljárás alanyai széles körének a feladatait és a bizonyításban játszott szerepét a következő fejezetben fejtem ki. Ugyancsak külön részben mutatom be a bizonyítási eszközöket és eljárásokat, hangsúlyozva a közöttük és a bizonyítékok között lévő szoros kapcsolatot. Végül pedig az összegzésben összegyűjtöm azokat a legfontosabb megállapításokat és következtetéseket, amelyek alátámasztják a dolgozat elején kitűzött célt.
Leírás
Kulcsszavak
bizonyítás, büntetőeljárás
Forrás