Adenozin által okozott kromatin szerkezet változások

Dátum
2011-05-17T11:46:06Z
Szerzők
Balogh, Enikő
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kísérletünk célja az adenozin által okozott kromatin szerkezet változások bemutatása volt humán keratinocita (HaCaT) sejtvonal segítségével. Az adenozin összetett és kevésbé ismert sejtszintű anyagcsere módosító hatása miatt két aspektusból közelítettük meg a felvetett kérdést: a kromatin szerkezet változás és celluláris etológiai szempontból. A citotoxicitás korai detektálását az elsődleges információt hordozó DNS szintjén kereshetjük. A genetikai információ megváltozásának strukturális következményei vannak, amelyek a kromatin szerkezeti elváltozások szintjén nyomon követhetők. A munka kezdetén megfogalmazott fő célok teljesítését az alábbi pontokban foglaljuk össze. 1. A sejtnövekedésre vonatkozó eredményeink alapján elmondható, hogy az adenozin alacsony koncentrációkban (0,2μM és 0,5μm) kifejtette a sejtosztódásra gyakorolt gátló hatását, majd a koncentráció emelésével gyorsult az időegység alatt bekövetkezett mitotikus osztódások száma. 2. Emelkedő adenozin koncentrációk hatására a kromoszómák kondenzáltsága nem felelt meg a kontrollnál tapasztalt intermediereknek. Legjellemzőbb morfológiai elváltozás a magas koncentráltsági fokot elérő fokális kromatin kondenzálódás volt. Ez párosult azzal a tendenciával, hogy, a laza fibrilláris és kompakt kromatin viszonylag jól, esetenként teljesen elkülönült egymástól. Magas adenozin koncentrációnál (50 és 100μM) a felnyílt sejtmagból magas denzitású, a prekromoszómákra és metafázisos kromoszómákra hasonlító ködszerű képletek jelentek meg. 3. Az adenozin által indukált apoptotikus sejtelhalást az embrionális szimpatikus neuronok esetében 1és 100μM értékek között tapasztalták (25). Mi a vizsgálódásunk során ilyen hatást nem tapasztaltunk. Ennek oka feltehetően a HaCaT sejtvonal és a neuronok receptorainak az adenozinra vonatkoztatott eltérő szenzitivitásában keresendő.
Leírás
Kulcsszavak
HaCaT, adenozin
Forrás