A munkanélküliség - mint társadalmi probléma - vizsgálata Tiszakécske kistérségében

Dátum
Szerzők
Pusztai, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájaként a munkanélküliséget választottam. Munkám során, melyet a Tiszakécskei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségén végzek, számos emberrel találkoztam nap, mint nap, aki elkeseredettségében teljesen kilátástalannak érzi helyzetét. Ezért fontos számomra, hogy olyan témáról írjak, ami aktuális és időszerű. Ez az állapot nem csak magára az egyénre, hanem közvetlen környezetére is hatással van. Ma Magyarországon a munkanélküliségi ráta 7,1%. Szemben azzal, hogy csökkenés figyelhető meg a 2014-es évben, a munkanélküliség és annak kezelése nagyon is időszerű téma napjainkban is. A dolgozat szakirodalmi hátterét kutatva kiderült, hogy a munkanélküliség széles körben kutatott téma, azonban kistérségekre lebontva kevés adatot, tanulmányt találhatunk. Éppen ezért tartom szükségesnek és újszerűnek ezt a megközelítést. Kutatásom a tanulást akadályozó tényezőket vizsgálja azoknak a közfoglalkoztatottaknak a körében, akik részt vesznek a munkaügyi kirendeltség által biztosította alapkompetencia képzésben. Mindehhez elengedhetetlen, hogy bemutassam a munkaügyi központot, annak működését, feladatait, szolgáltatásait, valamint az itt induló képzéseket, tanfolyamokat. Dolgozatomban szó lesz a munkanélküliséghez kapcsolható alapfogalmakról, a magyarországi munkaerő-piaci helyzetről, különös tekintettel a kecskeméti kistérségre és a tiszakécskei járásra. Empirikus kutatásomat kérdőívezés formájában bonyolítottam le, melynek adatait feldolgoztam a különböző fejezetekben. Kíváncsi voltam a képzésben résztvevők véleményére, hátterükre, tanulást befolyásoló tényezőikre.
Leírás
Kulcsszavak
munkanélküliség, képzés, álláskereső
Forrás