Bócsa-Bugac buckavilág és a bugaci Nagylegelő védett Coleoptera faunájának vizsgálata

Dátum
2010-04-30T08:48:41Z
Szerzők
Csehó, Gábor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Munkám során a Kiskunsági Nemzeti Park magterületén élő védett bogarak összehasonlító analízisét végeztem el. A területen a társulások széles skálája fordul elő, amelyhez más és más állatfajok kapcsolódnak. A feltáró munka elsősorban a talajlakó fajokra koncentrálódott, de a táplálkozási lánc pontosítása érdekében egyéb szintközösségek felmérését is szükségesnek tartottam. A kutatást 1997-től kezdve folyamatosan végeztem, így hosszabb időn keresztül megbízhatóbb adatokat nyerhettem Bugac-puszta Coleoptera faunájáról. Kutatásom szervesen kapcsolódott a kiskunsági homokhát „élőleltárának” elkészítéséhez.
Leírás
Kulcsszavak
bogár, természetvédelem
Forrás