Ukrajna és Oroszország politikai és gazdasági kapcsolatai a Szovjetunió felbomlása után

Dátum
Szerzők
Péter, Zsanett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Ukrajna és Oroszország a legújabb kori történelem során szoros gazdasági, kulturális és politikai kapcsolatban állt egymással. Az ukrán és az orosz népet a hasonló kultúra, a hasonló nyelv és a közös múlt egymáshoz kapcsolja. Rövid történelmi kitekintés után szakdolgozatomban a két ország közötti modern kori viszonyrendszert kívánom áttekinteni. Elemzésem során politika és gazdasági tényezőket fogok megvizsgálni. Arra törekszem, hogy bemutassam az olvasó számára a következőket: 1. milyen tényezőkkel magyarázható az, hogy olyan szoros a kapcsolat a két ország között? 2. milyen érvekkel lehet alátámasztani azt a kijelentést, hogy a két országnak kölcsönösen érdekében állna jó viszonyt fenntartani egymással? 3. Oroszország és Ukrajna politikai vezetése hogyan próbálta ezt megvalósítani az országok függetlenné válása óta? Sajnálatos módon, a közelmúltban történt események miatt a két ország viszonya jelentősen megromlott. Dolgozatomban arra teszek kísérletet, hogy rávilágítsak arra, véleményem szerint mi vezetett ahhoz, hogy ennyire megromlottak Ukrajna és Oroszország között lévő kapcsolatok.
Leírás
Kulcsszavak
Ukrajna, Oroszország
Forrás