A spanyol és katalán pártok álláspontjainak vizsgálata a katalán függetlenségi törekvésekkel kapcsolatban

Dátum
Szerzők
Macsi, Fruzsina Anna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A katalán függetlenségi törekvések kérdésköre ma is aktuális témája az európai és nemzetközi politikának. A tanulmányban a Katalán Autonóm Közösség alkotmányos jogköreinek és nemzetté válásának folyamatát szándékozom bemutatni, amely során ezzel a témával kapcsolatos politikai erőviszony-változásokat is megvizsgálom. Spanyolország az alkotmánya alapján egészen „kisebbség-barát” politikára törekszik és igyekszik megteremteni az egyensúlyt a központi kormány és a nemzeti kisebbségek között, az által, hogy bizonyos jogköröket biztosít az autonómiák számára. A katalánok pedig buzgón követelik ezen jogok további bővítését, nemzeti, identitásbeli, nyelvi önállóságukra és nem utolsó sorban gazdasági teljesítményükre hivatkozva. A függetlenség kérdésének politikai törésvonala köré pedig számos spanyol és katalán politikai párt szerveződött az 1978-as alkotmány elfogadása óta, zömmel mind különböző érdekeket és álláspontokat képviselve.
Leírás
Kulcsszavak
autonómia, katalán, spanyol, pártpolitika, identitás
Forrás