Fiatal felnőttek élettel való elégedettségének, észlelt szociális támaszának és problémamegoldó képességének vizsgálata az Instagram felhasználási szokásaik tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen dolgozat témája a fiatal felnőttek észlelt szociális támaszának, élettel való elégedettségének és szociális problémamegoldó képességének vizsgálata annak tükrében, hogy milyen különbségek vannak Instagram felhasználási szokásaikat illetően.

Leírás
Kulcsszavak
Instagram, élettel való elégedettség, észlelt társas támasz, szociális problémamegoldó képesség
Forrás