Történelmi visszapillantásra

Dátum
2006-07-25T11:43:18Z
Szerzők
Illyés, Gáborné
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Mi a Magyar Rádió? Mit jelent ez a fogalom, rádiózás? Mindenkinek más-más élmény, hangulat jut eszébe. Mást mond a hallgatónak, aki otthonában a rádiókészülék előtt ülve hallgatja kedvenc műsorát, mást jelent a szerkesztőnek, aki megpróbálja magát beleélni a hallgató lelkivilágába akkor, amikor éppen az aktuális műsort szerkeszti, de ugyanakkor másképp gondolkodik a rádiózásról a dokumentátor, aki előkészíti, feltárja azokat a dokumentumokat, amelyek majd egy-egy műsorfolyam építőköveivé válnak. Ma, amikor a magyar rádiózás történetének 79. évfordulóját ünnepeljük, el kell gondolkodni arról, miről szóljon, kinek szóljon a rádió, az információs társadalom egyik meghatározó láncszeme. De arról is számot kellene adni, mi történt az elmúlt 79 évben, mi valósult meg és egyáltalán mi az, amit meg akart valósítani a rádió... Ez a dolgozat kísérletet tesz arra, hogy bemutassa, hogy az elmúlt évtizedekben összegyűjtött hangzó, írásos, képi, tárgyi dokumentumok hogyan kapcsolódnak a műsorkészítéshez illetve hogyan vált kultúránk részévé az a felbecsülhetetlen értékű dokumentumgyűjtemény, ami alapját adhatja egy nemzeti (hang)archívumnak... A Magyar Rádió archiválási és dokumentálási gyakorlatáról, annak kezdeteiről kevés írásos anyag áll rendelkezésre, csak a Levéltárban fellehető anyagok tanulmányozása alapján lehet következtetni arra, hogy mikor kezdődhetett el ez a folyamat. Biztosat nem lehet tudni, de meg kell próbálni a lehetetlent: felvázolni az első évtizedek archiválási törekvéseit. Az elmúlt évtizedek történetéből kiolvasható, hogy sokan sokféleképpen közelítették meg a rádiózás máig ható értékeit. Főleg a kezdeti időkben a rádiózás története és az archiválás kezdetei nem váltak el szorosan egymástól, együtt éltek, szoros szimbiózisban, ezért a rádiózás története nem választható el az Archívum történetétől. De ha már rádióról, rádiózásról, archiválásról beszélünk, meg kell magyarázni azt is, miért-e cím? Mit takar ez a kicsit archaikusnak tűnő, ragozott alak: "történelmi visszapillantásra". Nem elírás, ahogy talán sokan gondolnák. A címet a "viaszlemezek megrendelőkönyvből" kölcsönöztem, ahol egyik rubrika nevének ezt a címet adták. Sajnos nem töltötték ki, ezért csak feltételezéseim vannak, hogy mit takarhat ez a jelölés. Talán az utókornak megőrzendő lemezek jelölésére szánták. Én így gondolom, ezért adtam dolgozatomnak ezt a címet...
Leírás
Kulcsszavak
Magyar Rádió 1925-1956, rádióarchívum, rádióarchívum történet, Telefonhírmondó történet
Forrás