A szabadságvesztés alternatívái

Dátum
Szerzők
Sipos, Réka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témájául a szabadságvesztés alternatíváit választottam, mert napjaink büntetőpolitikájának egyik legaktuálisabb témája. A magyar jogrendszerben egyre nagyobb teret nyernek az alternatív szankciók, számuk a 2012. évi C. törvény hatályba lépésével ismét nőtt, és a statisztikákat figyelembe véve az is megállapítható, hogy egyre gyakrabban kerülnek kiszabásra. Ezek fontosságát, elterjedésének okait, típusait ismertetem a dolgozatomban. Ezek közül is részletesen a leggyakrabban alkalmazott büntetésekről és intézkedésekről írok.
Leírás
Kulcsszavak
szabadságvesztés, alternatívák, alternatív szankciók
Forrás