A Hannoveri véreb Lábodon

Dátum
2007-09-25T08:55:13Z
Szerzők
Gonda, Attila
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témájaként azért a lábodi vérebezés témáját választottam, mert szeretnél tovább vinni az elődök által nagy becsben tartott és magas szinten művelt vérebezést. Hivatásos vadászként fiatal vérebet vezetek a lábodon tanultak szerint. Szerencsére a közvetlen közelemben vannak elismert vérebesek, akik mindenben a segítségemre vannak. A fent említett vérebesek mellett meg kell említenem a vérebezés egyik vezér alakját Sas Emilt. Ő mindvégig Somogyban dolgozott, mint hivatásos vadász és mint vérebvezető. Dolgozatomban ezekről az eredményes vérebvezetőkről részletesen írtam. Első fejezetben a fajta kialakulását mutatom be. Nyomon követhető, hogy hogyan alakult ki és mikor vált ketté a két véreb fajta. Megemlítve a fajta kialakításába bevont fajtákat, amelyek jegyeit a mai hannoveri véreben is megtaláljuk. A második fejezetben bemutatom, hogy hogyan lesz a fiatal vérebből munkára alkalmas, használható kutya. A lábodi vérebezés kialakulás című fejezetben az egyes vérebvezetők által vezetett kutyák életteljesítményéről és tenyésztési eredményeikről számolok be, valamint a lábodi nagyvadgazdálkodás részévé vált vérebek gazdasági jelentőségét mutatom be. Végezetül pedig a távlati elképzeléseket mutatom be.
Leírás
Kulcsszavak
vadgazdálkodás, hannoveri véreb, vadászkutya, vadászat
Forrás