A helyi önkormányzatok fölötti törvényességi kontroll alakulása Magyarországon a rendszerváltás után

Dátum
2013-04-03T11:00:40Z
Szerzők
Szakos, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat a helyi önkormányzatok fölötti törvényességi kontroll változásait kívánja bemutatni a rendszerváltástól 2013-ig, a törvényességi felügyelet bevezetéséig. Az elméleti megalapozáson túl a két jogintézmény összehasonlítását, ill. a felügyelethez kapcsolódó bírói gyakorlat néhány fontos elemét is tartalmazza a mű.
Leírás
Kulcsszavak
törvényességi ellenőrzés, törvényességi felügyelet, kormányhivatal
Forrás