Medergeometriai rekonstrukció során alkalmazott interpolációs eljárások összehasonlító elemzése geoinformatikai módszerekkel

Dátum
Szerzők
Magyar, Balázs
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomba külföldi folyókon előállított példaadatokat segítségével 3 interpólációs függvény végezetem el mederközpontú és földrajzi koordináta-rendszerben lévő adatokon és és az ebből létrejövő különböző medergeometriák hasonlítottam össze.
Leírás
Kulcsszavak
geoinformatika, interpoláció, hidrológia, medergeometriai
Forrás