Gazdasági társaságok nyereségének megadóztatása Magyarországon és Franciaországban

Dátum
Szerzők
Nyúzó, Barbara
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az adózás a modern társadalom eleme és fontos eszköz a versenyfeltételek alakításában. Munkám során betekintést nyújtok a két ország gazdasági társaságainak nyereség terhére, feltárom a választható adónemek közötti különbségeket, előnyöket, hátrányokat valamint megvizsgálom, hogy melyik ország vállalatai élveznek nagyobb „állami támogatást”. Az állandóság fogalma ritkán használható az adózás területén, így górcső alá vettem az utóbbi évek jogszabály változásait, új kedvezményeket és a várható kilátásokat. Dolgozatom első felében a két ország társasági adóját boncolgatom, majd az egyszerűsített adózási lehetőségekre térek ki, és végül zárásképpen az adóharmonizációt szeretném megemlíteni, hiszen úgy gondolom, hogy ez a folyamat, jelentős hatással lesz a jövő társasági adózására.
Leírás
Kulcsszavak
társasági adó, egyszerűsített vállalkozói adó, kisvállalati adó, kisadózó vállalkozások tételes adója, francia adórendszer, "'impôt sur les sociétés", adóharmonizáció, közös konszolidált társasági adóalap
Forrás