A környezettudatos fogyasztás a magyar fiatalság körében

Dátum
2013-11-26T11:33:02Z
Szerzők
Megyesi, László
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom központi témájául a környezettudatos fogyasztói trend vizsgálatát állítottam. Számomra fontos a környezetvédelem és a gazdaság fenntarthatósága, és úgy érzem, hogy ennek a témának mások számára sem szabadna közömbössé válnia. Ugyanis, ahogyan a dolgozatom későbbi részében bővebben kifejtem, az emberiség olyan mértékben zsákmányolja ki Bolygónkat, amit nem sokáig tud már elviselni. Amennyiben ez a tendencia változatlan marad, úgy a Föld készletei hamarosan kiapadnak és képtelen lesz ellátni a Bolygó népességét. Fontosnak tartanám, hogy a lakosság témával kapcsolatos oktatása megfelelő legyen, mert sokakat azért hagy hidegen Bolygónk jövője és sorsa, mert információk hiányában nem is tudnak annak létezéséről és fontosságáról. Napjainkban egyértelműen kijelenthető, hogy egyre nagyobb teret nyer a környezettudatos életszemlélet, melynek következtében a fogyasztók egyre nagyobb felelősséget éreznek a mindennapi vásárlásaikkal kapcsolatban. Ezek a vásárlók úgy érzik, felelősek a környezetszennyezés számos jelenségei miatt, melyek a pazarló, felesleges termékeket preferáló, meggondolatlan fogyasztói szokások miatt alakulnak ki. Ezen környezetpusztító, káros folyamatok mérsékelése, megállítása érdekében a fogyasztók napjainkban kezdenek egyre több figyelmet fordítani vásárlási szokásaikra, megszokott fogyasztói viselkedésükre. Ez a gondolkodásmód, ez a környezettudatos életszemlélet képzi a fenntartható, tudatos fogyasztás alapjait.
Leírás
Kulcsszavak
környezettudatosság
Forrás