A csemegekukorica (Zea mays cv. saccharata) koraiságát befolyásoló tényezők

Dátum
2010-11-04T07:09:01Z
Szerzők
Horváth, Dóra Elvira
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a csemegekukorica koraiságát befolyásoló tényezők közül a következő technológiai módozatokat vizsgáltam: 1. hagyományos helyrevetés, 2. átmenetileg takart helyrevetés, 3. átmenetileg takart vetőárkos helyrevetés, 4. tálcás palánták kiültetése, 5. tápkockás palánták kiültetése. Eredményeim megerősítették azt, hogy palántakiültetéssel lehet elérni a legnagyobb koraiságot a hagyományos helyrevetéshez képest, azonban a csövek mérete kisebb lesz.
Leírás
Kulcsszavak
csemegekukorica, Zea mays cv. saccharata, korai termesztés, palánta, takarás
Forrás