Az iskolai lemorzsolódás vizsgálata

Dátum
Szerzők
Dán, Kitti
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat során az iskolai lemorzsolódást vizsgáltam. Mely során kitértem a lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás közötti különbségekre. Ismertettem az iskolai, családi és egyéni okait. A probléma kapcsán a szociálpedagógus szerepkörét, valamint, hogy a probléma ellen miként tud fellépni. Továbbá a saját kérdőíven alapuló kutatás során megfigyeltük a debrecei Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskolában milyen színtereken van jelen a probléma. Melyek eredményeit is ismertetem a dolgozatban.
Leírás
Kulcsszavak
lemorzsolódás, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, iskolai hiányzások, iskolaelhagyás, szakközépiskola
Forrás