Sertéstelepi munkaszervezés: az egyhetes és több hetes munkarend (Batch Management) összehasonlítása két különböző méretű sertéstelepen

Dátum
Szerzők
Markovits, Rozina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban két, méretében eltérő sertéstelepen különbözőképpen kialakított munkaszervezési folyamatot hasonlítok össze. Célom, hogy általuk bemutassam az egy- és többhetes 'Batch Management' rendszereket.
Leírás
Kulcsszavak
sertés, munkaszervezés, Batch Management
Forrás