Analysis of labor consumption in Hungary in the last 5 years Munkaerő-felhasználás elemzése Magyarországon az elmúlt 5 évben

Dátum
Szerzők
Dr. Csipkés, Margit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
The main idea of ​​my research was the statement of the President of the Hungarian Fruit and Vegetable Interprofessional Organization and Product Council (Ferenc Apáti), according to which the main obstacle to the future development of horticulture and the development plans of horticultural enterprises is capital shortfall factors). The employment of seasonal workers in the production of grapes and fruit and in horticultural farms is of the greatest importance. As a result, in my research, I examined the use of labor by those working in agriculture over the past 5 years. I reviewed how the coronavirus has affected the time spent by seasonal workers at work in the recent past. Since there are a lot of work phases in agriculture where there is a temporary use of labor, I considered it important to get around this topic better. As seasonal agricultural workers are often able to reach their agricultural jobs through travel and border crossings, government regulations (travel restrictions, border closures) have made it more difficult for these people to access jobs.
A kutatásom fő gondolatát a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökének (Apáti Ferenc) nyilatkozata adta, miszerint a kertészet jövőbeni fejlődésének és a kertészeti vállalkozások fejlesztési terveinek, elképzeléseinek legfőbb gátja ma már a munkaerő-hiány (csak ezt követik az időjárás és a tőkehiány tényezői) adja. A legnagyobb jelentősége az idénymunkások alkalmazásának a szőlő és gyümölcstermesztésben, illetve a kertészeti gazdaságokban van. Ennek hatására a kutatásomban a mezőgazdaságban dolgozók munkaerő-felhasználását vizsgáltam meg az elmúlt 5 évben. Áttekintettem hogyan befolyásolta a koronavírus az elmúlt időszakban az idénymunkások munkában töltött idejét. Mivel a mezőgazdaságban nagyon sok olyan munkafázis van, ahol időszaki munkaerő-felhasználás van, így fontosnak tartottam ezt a témakört jobban körbejárni. Mivel a mezőgazdasági idénymunkások sok esetben utazással és határátlépéssel tudják a mezőgazdasági munkahelyüket elérni, így a kormányzati szabályozások miatt (bevezetett utazási korlátozások, határlezárások) nehezebbé vált a munkahelyek megközelítése ezen személyek esetén.
Kulcsszavak
seasonal work, labor, horticulture, agriculture, land use, idénymunka, munkaerő, kertészet, agrár, mezőgazdaság, földhasználat
Forrás