A nők szociális helyzete Nagy Zoltán Mihály A sátán fattya című regényében

Dátum
Szerzők
Szabó, Katalin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban Nagy Zoltán Mihály A sátán fattya című műve és az azonos című monodráma alapján szociális problémákat elemzek a női sorsok tükrében. Prezentálom a valós történelmi eseményeket, amelyek megjelennek a könyvben és a monodrámában, illetve a művek fogadtatását és hatását is bemutatom. Három szociális kérdést elemzek behatóbban: abúzus, abortusz és kiközösítés, amit a mű nőszereplőinek jellemzése során mutatok be.
Leírás
Kulcsszavak
abúzus, abortusz, kiközösítés, A sátán fattya
Forrás