A nők elleni erőszak megszüntetésének újabb fejleményei az Európa Tanács tevékenységének tükrében

Dátum
Szerzők
Ónadi, Krisztina Anikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A témaválasztás során az volt a törekvés, hogy az emberi jogok témakörét érintő és szorosan kapcsolódó témában szeretnék dolgozatot írni, ezen túlmenően pedig, hogy egy minél aktuálisabb téma kerüljön fókuszba. Így került a választás az európai színtéren megjelenő nők elleni erőszak problémájára. A dolgozat első nagyobb egységében megvizsgáltam magát az Európa Tanácsot, azon belül is egészen pontosan azt, hogy hogyan jött létre, és hogyan látja el emberi jogvédelmi tevékenységét. Ezt követően, elemeztem a nők elleni erőszak fogalmát, és megnéztem, hogy az egyes európai államokban milyen módon és milyen számban jelennek meg ezek az erőszakos cselekmények. A dolgozat utolsó nagyobb részében pedig, megvizsgáltam, hogy pontosan melyek azok az ajánlások és állásfoglalások amelyek az Európa Tanács keretében születtek meg az erőszak megszüntetését illetően, és végül az úgynevezett Isztambuli Egyezményt elemeztem részletesen, egészen pontosan, hogy hogyan épül fel és milyen hatást gyakorolt a hatályba lépése óta. A dolgozatot pedig összefoglaló gondolatokkal zártam, amelyekben levontam következtetéseimet a témával kapcsolatban.
Leírás
Kulcsszavak
emberi jogok, nők elleni erőszak
Forrás