Innováció az egyetemen a technológiatranszfer által

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az innováció napjaink egyik kulcsszavává nőtte ki magát, hiszen minden vállalat életét átszövik a kreatív ötletekből születő folyamatok. Az innovációk létrejöttében az egyetemek is fontos szerepet játsznak, mivel ezen intézmények keretein belül zajlanak az alapkutatások. Az elmúlt évtizedek során az egyetemek rendeltetése megváltozott, a hagyományos akadémiai feladataik mellett egyre inkább előtérbe kerül az intézményekben keletkező kutatási eredmények piaci hasznosításának igénye. Az egyetemek egyfajta vállalkozói fordulaton mentek át, szabadalmi, licenciaértékesítési és cégalapítási tevékenységeket végeznek, ily módon járulnak hozzá az innovációk létrejöttéhez. A kutatók találmányai a technológiatranszfer folyamat során jutnak el oda, hogy a piacon hasznosítani lehessen őket, ténylegesen innovációvá váljanak. Ezeket a folyamatokat segítik a technológiatranszfer irodák. A technológiákat többnyire licencia szerződések formájában hasznosítják, amelyet átadhatnak meglévő, tőkeerős vállalatoknak vagy az egyetem környezetében fejlődő spin-off céget alapíthatnak. Dolgozatomban az innovációs témakör szakirodalmán túl ismertetem az egyetemek szerepét az innovációs folyamatban, az egyetemi innovációs ökoszisztémát, a technológiatranszfer irodák tevékenységét és működését, felvázolom a technológiatranszfer folyamatát, kitérek a kutatási eredmények hasznosítási módszereire, ezen belül külön a spin-off vállalatokban rejlő lehetőségekre, valamint bemutatom a Debreceni Egyetemen zajló innováció elősegítését támogató tevékenységeket és szervezeteket.

Leírás
Kulcsszavak
innováció, technológiatranszfer, kutatáshasznosítás, spin-off, egyetem
Forrás