Cilindrospermopszint tartalmú cianobakteriális kivonat hatása a Haematococcus pluvialis zöldalga növekedésére, morfológiájára és foszfor-anyagcseréjére

Dátum
Szerzők
Szkibák, Dorina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A cianobaktériumok az egyik lejobban kutatott organizmusok közé tartoznak, a mikroszisztinek után a cilindrospermopszin (CYN) az egyik leginkább ismert cianotoxin. Ennek ellenére a CYN algaközösségekbekben betöltött szerepéről és a termelésüket befoylásoló tényezőkről nagyon kevés ismeret áll rendelkezésünkre. Munkánk során CYN tartalmú ciabobakteriális kivonatok hatását vizsgáltuk a Haematococcus pluvialis cisztaképző, astaxanthin termelő zöldalga növekedésére, morfológiájára és foszfor-anyagcseréje, ugyanis irodalmi ismereteink alapján nincs arra vonatkozó információ, hogyan hat a toxin az algák kitartóképlet képzésére és metabolit-felhalmozására. Az ennek vizsgálatára irányuló kutatásaink ezért újszerűnek tekinthetők. A vizsgálataink alapját az képezte, hogy a CYN egyik szerepe valószínűleg az lehet, hogy a termelő organizmusok környezetében élő fitoplankton fajokat alkalikus foszfatáz enzim termelésre „kényszeríti”. Kísérleteink során Hematococcus pluvialis zöldalga tenyészeteket kezeltünk Chrysosporum ovalisporum cianobaktérium kivonatával. A kapott eredmények igazolták, hogy a CYN tartalmú kivonat serkenti a H. pluvialis esetében az alkalikus foszfatáz aktivitást. Annak bizonyítása hogy ez kizárólagosan a CYN kivonat hatásának köszönhető további vizsgálatok szükségesek.
Leírás
Kulcsszavak
cilindrospermopszin
Forrás