A visegrádi négyek gazdaságpolitikája a rendszerváltástól napjainkig

Dátum
Szerzők
Malmos, Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatom témája a visegrádi négyek gazdaságpolitikájának, azon belül is kiemelt figyelmet szentelve a fiskális politikának, vizsgálata. A vizsgálat a rendszerváltástól egészen a napjainkig kiterjedő időszakot fedi le. Az első részben általánosságban mutatom be a monetáris és fiskális politika szerepét, valamint szót ejtek a washingtoni konszenzusról is. Majd vizsgálom a V4-ek helyzetét a rendszerváltás idején. A következő részben külön-külön írok az egyes országról, majd részletesen Magyarországról.
Leírás
Kulcsszavak
visegrádi négyek, gazdaságpolitika, fiskális politika, rendszerváltás
Forrás