A depresszió és az ellenségesség szelfpszichológiai vonatkozásai

Dátum
Szerzők
Dezanove, Jozefina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témája a depresszió és a hosztilitás közötti kapcsolat, mindez pedig Heinz Kohut szelfpszichológiájának elméleti keretében szemlélve. Arra keresi a választ, hogy van-e együtt járás a Kohut által megfogalmazott nárcisztikus sérülések megléte és a depresszív, valamint ellenséges pszichopatológiai tünetek között. Dolgozatomban a Self Object Needs Inventory és a Symptom -Checklist-90R teszteket használtam. Mint kiderült, a depresszió és ellenségesség markánsan összefüggenek egymással, és mindhárom szelftárgy-szükséglet kielégítetlenségével is. Dolgozatom hasznos lehet abból a szempontból, hogy rávilágít a két tünetcsoport szelfpszichológiai alapú szemlélésének fontosságára, valamint segít a tévhit eloszlatásában, mely szerint a depresszió sosem jár agresszív megnyilvánulásokkal
Leírás
Kulcsszavak
depresszió, ellenségesség, hosztilitás, szelf, szelfpszichológia, Kohut
Forrás