Hisztidin tartalmú dipeptidek réz(II)-komplexeinek oldategyensúlyi vizsgálata

Dátum
Szerzők
Béres, Bettina Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A biológiai rendszerekben a fémionok legtöbbször fehérjékhez kötődve található. Azt hogy a fémion milyen módon kapcsolódik, azt nagymértékben befolyásolják a fehérjék oldalláncai. A munkám során két dipeptid His-Ala és a His-Asp réz(II)-komplexeinek vizsgálatán keresztül az oldalláncok komplexképződésre gyakorólt hatását vizsgáltam oldategyensúlyi és spektroszkópiás módszerekkel.
Leírás
Kulcsszavak
Réz, komplexek, oldategyensúly
Forrás