Egy mezőgazdasági vállalat külső finanszírozása

Dátum
2008-10-06T08:43:39Z
Szerzők
Filkor, Adrienn
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az agrárfinanszírozás világszerte közismert gondokkal jár, melynek számottevő része a mezőgazdaság sajátosságaival függ össze. Dolgozatomban egy mezőgazdasági vállalkozás, az Agroméra Zrt. külső finanszírozási rendszerét mutatom be. Azért tartom fontosnak ezt a témát, mert manapság elengedhetetlen a kis- és középvállalkozások számára gazdasági fejlődésük érdekében a támogatások és hitelek igénybevétele. Dolgozatomban a vállalat elemzése során megvizsgálom a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét is, kimutatva a külső, bevont források eredményre gyakorolt hatását. Ismert tény, hogy a mezőgazdasági termelésben elérhető jövedelem meglehetősen alacsony. Az egész ágazatra jellemző, hogy a tőkeellátottságot javítani szükséges, és ehhez az állami segítség nélkülözhetetlen. A közgazdasági környezet, benne a kvóták, a gazdasági szabályozások, az elvonások és a támogatások, az uniós csatlakozás után egyre markánsabban terelték az ágazat szereplőit egy normális, kiszámíthatóbb piaci magatartás irányába. Ahhoz, hogy egy vállalkozás hosszú távon tudja fenntartani működését célszerű, ha a céljai között szerepel a vállalkozási tevékenységének bővítése, a volumen-növelés, a terjeszkedés. Véleményem szerint a hazai gazdaság számára kiemelt jelentőségű a pályázati források maximális igénybevétele, hisz számtalan lehetőséget kínálnak valamennyi gazdasági szereplő számára. Olyan lehetőségeket nyújt ez a rendszer a kellően megalapozott megfontoltsággal, a finanszírozási és vállalti stratégiát követő vállalkozások számára, melyeket pusztán saját erőből soha nem tudnának teljesíteni, vagy csak nagyon nehezen.
Leírás
Kulcsszavak
mezőgazdasági vállalat, vállalatgazdaságtan, finanszírozás, agrárfinanszírozás
Forrás