A 2007-es és az euró válság tipizálása, megoldási javaslatok a háttérben zajló folyamatok tükrében

Dátum
2014-04-08T14:47:10Z
Szerzők
Szabó, Nóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témájának a 2007-es válság és az euró válság bemutatását és vizsgálatát választottam. Témaválasztásom legfőbb indoka a napjainkban lejátszódó események előzményeinek és folyamatának bemutatása, a válság típusának azonosítása, kormányzati és gazdasági reakciók megértése, és az esetleges válságkezelési módszerek és azok eredményességén keresztül Magyarország és az Európai Unió helyzetének vizsgálata. Keresem a választ arra, hogy miért nem alakult ki a korábbi tapasztalatok alapján egy kiforrott megoldási terv a válságok kezelésére. Továbbá, hogy milyen körülmények, hatások és gazdaságpolitikák eredményezték a kumulatív eladósodás folyamatát. A válságot globálisan szeretném vizsgálni, minden részre kitérve, de nem elmerülve azokban.
Leírás
Kulcsszavak
válság, euró válság, 2007-es válság
Forrás