Folyamat menedzsment vizsgálatok a Budapesti Honvéd Judo szakosztályánál

Dátum
Szerzők
Gera, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Munkámban azokra a kérdésekre kerestem választ, hogy a BHSE judo szakosztálya miként lehetne sikeresebb, eredményesebb, és hogyan működhetnének folyamatai gördülékenyebben, akár kevesebb erőforrást igényelve. Az eredmény érdekében interjúkat és kérdőíves kutatást készítettem, hogy az emberek véleményét, meglátását is figyelembe vegyem. Ötleteikre, javaslataikra és kritikájukra is építő jelleggel tekintek. Célom volt elérni, hogy a tényekre, proaktív ötletekre és szakirodalomra támaszkodva elaborátumot dolgozzak ki, melyet a vizsgált szervezet későbbi munkája során hasznosíthat. Dolgozatom témaválasztásának indoklását követően ismertettem a kutatási anyagot és módszert. A judo nemzetközi és hazai történelmi áttekintése után kitértem folyamatmenedzsment szakirodalmi leírására, ahol a kutatásokat, módszereket és lépéseket mutattam be. Külön kitértem a specifikus, sportszervezetekhez és azok stratégiájához köthető folyamatokra, melyet a sportegyesületek törvényi leírása előzött meg. Alkalmazott módszeremben a Budapesti Honvéd Sportegyesületét röviden ismertettem, majd a Judo Szakosztály történelmi áttekintését vázoltam fel, hogy az olvasó képet kapjon analízisem témájáról. Munkám ezt követő fejezetében fő témámról, a BHSE egy versenyszezont lefedő folyamatairól írtam, kiemelten kezelve a versenyeztetést, mint stratégiai cél eléréséhez szükséges fő folyamatot. A sportágfejlesztési és menedzsment folyamatokra való kitérést követően primer kutatásaim prezentáltam. Összefoglalásaként következtetéseket és javaslatokat dolgoztam ki, melyek elősegíthetik a szakosztály eredményességét. Dolgozatom elkészítése során arra a következtetésre jutottam, hogy a szakosztály folyamatainak fejlesztése elengedhetetlen, mivel ez javíthatja a tokiói Olimpiára való kvalifikációs esélyeket és a nemzetközi versenyeken való szereplést. A koncepció kidolgozása a meglévő folyamatok optimalizálásán nyugszik. Fontosnak tartom továbbá a tömegbázis növelését, hogy legyen erős utánpótlás, akik által további támogatást kaphat a sportszervezet, melyet vissza tud forgatni a versenyeztetésbe. A javaslatok által bízom benne, hogy a BHSE néhány éven belül a hazai rangsor tetején állhat, mint majd versenyzőink az olimpiai dobogón, nevünket öregbítve.
Leírás
Kulcsszavak
judo, folyamat, BHSE
Forrás