Differenciált tőszámmal vetett napraforgók terméseredményeik összehasonlítása és értékelése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Négy kísérleti év során az NK Neoma napraforgóhibrid differenciált tőszámmal történt vetésének a terméseredménye, valamint a víz-, illetve olajtartalomra gyakorolt hatása került megfigyelésre a Mezőtech Kft.-nél. A kísérlet során négy különböző tőszám került beállításra. A kísérleti parcellák tőszámai 40 ezer tő/ha, 47 ezer tő/ha, 55 ezer tő/ha, illetve 61 ezer tő/ha voltak. A kísérlet négy éve során közel azonos agrotechnikára került sor, annak érdekében, hogy a különböző évek eredményei összehasonlíthatóak legyenek.Vizsgálatra és összehasonlításra került az olajtartalom, a nedvességtartalom, valamint a terméseredmények. A kísérlet eredményeit értékelve megállapítható, hogy a cég által művelt területeken a legoptimálisabb tőszám a 47 ezer tő/ha.

Leírás
Kulcsszavak
napraforgó, tőszám, vetés, Neoma
Forrás