A megelőző távoltartás eljárási kérdései

Dátum
Szerzők
Szabó, Kinga
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A megelőző távoltartás, mint jogintézmény olyan célt szolgál, hogy megelőzze a hozzátartozók közötti erőszakos cselekmény, a családon belüli erőszak kialakulást. A családon belüli erőszak minden kétséget kizáróan súlyos társadalmi probléma, melynek megelőzése érdekében hozta létre a jogalkotó ezen intézményt. A megelőző távoltartás lehetőséget biztosít a feleknek, hogy mielőtt egy elmérgesedett helyzet alakulna ki közöttük, ezen eszköz igénybevételével a hatóságok azt megelőzően fellépjenek a felek közötti feszült helyzetben és megoldást találjanak a vitás helyzet kezelésére. Dolgozatomban a megelőző távoltartás szabályozásának joggyakorlatban előfordult eseteken keresztül történő bemutatásán túlmenően azon eljárásjogi kérdéseket helyezem a középpontba, melyek a gyakorlatban még mindig problémát jelenthetnek a jogalkalmazás során. Ezen kérdéses eseteken keresztül szemléltetve próbálom minél jobban feltárni az intézmény lényegét, illetve egyes kérdésekre megoldást találva hatékonyabbá tenni a jogintézmény alkalmazását. Szem előtt tartva mindazt, hogy egy olyan családi jogviszonnyal foglalkozó intézmény mindez mely a felek magánéleti, családi viszonyaiba beleszólva próbál a felek konfliktusára megoldást találni.
Leírás
Kulcsszavak
megelőző távoltartás, nemperes eljárás, hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás
Forrás