Digitalization Process by Agricultural Companies, or the Results of a Questionnaire Survey A digitalizációs folyamat az agrárvállalatok körében, avagy egy kérdőíves kutatás eredményei

Fájlok
Dátum
Szerzők
Szabóné Berta, Olga
Juhász, Csilla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
The term “information society” first appeared in Japanese social science in the early 1960s (Z. Karvalics, 2007). The interpretation of the concept has undergone significant changes over the past decades, showing that dynamically developing societies, which are undergoing constant changes due to the rapid development of information, information management and the dynamism of the digital world. The close relationship and connection between information and information technology has become a fundamental factor in the societies of today, the organizations life, which generates inevitable, sometimes serious debates and profound changes. Economic operators must necessarily be resilient to technological change. We should think of the time of the Industrial Revolution, when modern weaving machines flooded the factories. Otherwise, a resilient organization will not survive in an evolving and ever-changing dynamic economic environment. Of course, this is true of agriculture as well, just as it is for other sectors of the national economy. On the one hand, my assumption on the basis of which my questionnaire was compiled was that enterprise management systems are increasingly used by enterprises in agriculture due to the diversification of activities. At the same time, I assumed that the size of a business could influence the use of information technology (hereinafter IT), so I hoped that my research would provide reliable data on this as well.
Az „információs társadalom” kifejezés az 1960-as évek elejének japán társadalomtudományában jelent meg először (Z. Karvalics, 2007). Jelentős változáson ment át a fogalom értelmezése az elmúlt évtizedek alatt, ami mutatja, hogy a dinamikusan fejlődő társadalmak az információ rohamos fejlődésének, az információgazdálkodásnak és a digitális világ dinamizmusának köszönhetően folyamatos változás alatt állnak. Az információ és az informatika szoros kapcsolata és összefüggése alapvető tényező lett a mai kor társadalmaiban, a szervezetek életében, amely megkerülhetetlen, olykor komoly vitákat és mély változásokat generál. A gazdasági szereplőknek szükségszerűen rugalmasnak kell lenniük a technológiai változásokkal szemben. Elég az ipari forradalom idejére gondolnunk, amikor a modern szövőgépek ellepték a gyárakat. Ellenkező esetben a változásnak ellenálló, rugalmatlan szervezet nem marad fenn a fejlődő és folyamatosan változó, dinamikus gazdasági környezetben. Természetesen igaz ez a mezőgazdaság esetében ugyanúgy, mint más nemzetgazdasági ágazatoknál. Feltételezésem, melyek alapján a kérdőívemet összeállítottam egyrészről az volt, hogy vállalatirányítási rendszereket a tevékenység diverzifikáltságával növekvő mértékben használnak a vállalkozások a mezőgazdaságban. Ugyanakkor úgy véltem, hogy a vállalkozás mérete is befolyással lehet az információs technológia (továbbiakban IT) használatára, így reméltem, erre vonatkozóan is egyértelmű adatokkal szolgál majd a kutatásom.
Kulcsszavak
digitization, agriculture, research results, digitization, agriculture, research results, digitalizáció, agrárium, kutatási eredmény, digitalizáció, agrárium, kutatási eredmény
Forrás