A HAVITA-TÉSZ Zöldség- és Gyümölcsértékesítő Szövetkezet tevékenységének, vagyonának, jövedelmének, pénzügyi helyzetének elemzése (2008-2012)

Dátum
2014-01-07T10:26:58Z
Szerzők
Bődi, Emőke
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomadolgozatomban a Havita-TÉSZ Zöldség- és Gyümölcsértékesítő Szövetkezet tevékenységének, vagyonának, jövedelmének, pénzügyi helyzetének elemzését és értékelését tűztem ki célul. Célom megismertetni, hogy egy termelői értékesítő szervezet éves beszámolóiból készített mutatószámok mit mutatnak meg, illetve milyen következtetések vonhatók le a TÉSZ tevékenységéről, gazdálkodásáról és annak hatékonyságáról.Dolgozatomban a témához tartozó szakirodalom áttekintése és a szövetkezet bemutatása után rátérek az elemzésre. A gazdasági elemzés célja, hogy feltárja és számszerűleg értékelje azokat a körülményeket, amelyek befolyásolják a vállalkozás gazdálkodását, a vezetés döntéseinek előkészítését.
Leírás
Kulcsszavak
TÉSZ, cash-flow kimutatás, vagyoni helyzet, jövedelmi helyzet, pénzügyi helyzet
Forrás