Elsőbbségadás jelzőlámpa nélküli gyalogátkelőhelyeken

Dátum
2013-05-03T16:53:24Z
Szerzők
Nagy, Júlia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom a jelzőlámpa nélküli gyalogátkelőhelyeknél történő elsőbbségadás pszichológiai tényezőit vizsgálja, zebráknál végzett megfigyelés és online kérdőíves felmérés segítségével. Munkám amellett érvel, hogy az elsőbbségadásról hozott döntés számos hatás eredőjeként jön létre. Sikerült például igazolnom, hogy fokozza a zebráknál a megállási hajlandóságot, ha a sofőrön kívül más is ül a kocsiban. Sőt, minden jel szerint az autóban ülők száma jobban befolyásolja az elsőbbségadást, mint a zebránál várakozók száma.
Leírás
Kulcsszavak
gyalogátkelőhely, elsőbbségadás
Forrás