Logopédusok feladatai a művészeti oktatásban

Dátum
Szerzők
Lajter, Eunika Bettyna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat témája, logopédusok feladatai a művészeti oktatásban, pontosabban a színművészekkel/színészi pályára készülő személyekkel foglalkozó logopédusok munkája. A témaválasztást indokolja, hogy napjainkban számos színművészt látunk, hallunk, és esetükben elengedhetetlen a pontos, érthető beszéd, hiszen mintát mutatnak, értéket képviselnek. Azoknak a személyeknek, akik közönség előtt szerepelnek, tudniuk kell megfelelően használni a hangjukat, a beszéd kifejező erejével jól kell bánniuk, pontosan és érthetően kell beszélniük. A szakdolgozat célja, hogy alaposabban megismerjük azoknak a logopédusoknak a munkáját, akik ezen a területen tevékenykednek. Betekintést szeretnénk nyerni a munkájukba, a munkafolyamatba, illetve, hogy hogyan építik fel a foglalkozásokat, milyen módszereket, technikákat alkalmaznak, hogyan tudják segíteni a művészeket abban, hogy elérjék a megfelelő beszédtechnika szintjüket. Miben hasonlít, vagy esetleg miben tér el ez a fajta munka, a megszokott, hagyományos logopédiai foglalkozásoktól. Annak érdekében, hogy hiteles információkhoz juthassunk, az interjús módszert alkalmaztuk.
Leírás
Kulcsszavak
logopédus, beszédtechnika, színművész
Forrás