Az alpesi gőte (Triturus alpestris) és természetvédelmi helyzete a Bükk-hegységben

Dátum
2011-05-26T09:54:34Z
Szerzők
Ludányi, Csaba László
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat az alpesi gőtével (Triturus alpestris) és annak Bükkben élő populációival, azok természetvédelmi helyzetével, és a védelmük érdekében tett természetvédelmi tevékenységek vizsgálatával foglalkozik. Tárgyalja az alpesi gőte taxonómiai helyzetét, a faj biológiai, etológiai jellemzőit. Áttekintést nyújt a faj, valamint annak hat nemzetközileg elfogadott alfaja, illetve a további nyolc, szakmai szempontok alapján alfaji szinten el nem ismert „alfaj” történetét, azok előfordulásait, jellegzetes vonásait illetően. A dolgozat kitér a DELY OLIVÉR által hazánkban leírt 3 „alfaj”, a Triturus alpestris bakonyiensis, a Triturus alpestris bükkiensis, valamint a Triturus alpestris satoriensis kérdéskörére, és korábbi morfometriai és genetikai kutatások eredményeire támaszkodva, megállapítást tesz arra vonatkozóan, hogy hazánkban az alpesi gőte alfajai közül mindössze a közép-európai Triturus alpestris alpestris törzsalakjának egyedei fordulnak elő. Jellemzi a faj nemzetközi veszélyeztetettségét, kitérek az egyes alfajok kérdéskörére, illetve megállapításokat tesz a faj egyedeinek a veszélyeztetettség vonatkozásában a különböző országokban, különböző módon történő megítéléseire. A szakdolgozat tárgyalja az alpesi gőte hazai természetvédelmi helyzetét, kitér a faj hazai Vörös Könyvben, illetve a hatályos jogszabályokban elfoglalt helyére, veszélyeztetettségi szintjére, forintban kifejezett természetvédelmi értékére, valamint a faj védelmére elkésztett fajmegőrzési tervre. Jellemzi a bükki populációk történetét, a veszélyeztetettség mértékét, és a védelem fontosságát. A kutatással, monitorozással, valamint a szaporodóhelyek és a faj állományainak felmérésével kapcsolatban történeti áttekintés ad, valamint részletezi a Bükkben megvalósuló természetvédelmi tevékenységeket, a felmérések során vizsgált paramétereket és a felmérések módját. Jellemzi a felmért adatok adatbázisban és térinformatikai rendszerekben való tárolásának, feldolgozásának módját, illetve a felmérésekhez használt módszereket, azok előnyeit és hátrányait. A dolgozat áttekintést nyújt a fajt veszélyeztető különböző eredetű veszélyeztető tényezőkről, az azok elhárítására alkalmazott védelmi intézkedésekről, azok eredményeiről, és a javaslatokat tesz a jövőben szükséges intézkedésekre vonatkozóan.
Leírás
Kulcsszavak
alpesi gőte, triturus alpestris, természetvédelem, fajvédelem, Bükk
Forrás