Kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon

Dátum
Szerzők
Kalász, Csaba Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a magyarországi kis- és középvállalkozások helyzetét vizsgáltam. Ebben különös tekintettel ezek finanszírozási lehetőségeire. Végig vettem egy vállalkozás hitelfelvételének folyamatát egy esettanulmányban, majd ezek eredményeit összegeztem. A kapott eredményekből levontam a következtetéseket és javaslatokat tettem a finanszírozási nehézségek kiküszöbölésére.
Leírás
Kulcsszavak
kis- és középvállalkozások, finanszírozás
Forrás