A dopamin oxidációja peroxomonoszulfát-ionnal

Dátum
2012-05-13T16:26:01Z
Szerzők
Lövei, Alida
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Jelen munkában a dopamin oxidációját tanulmányoztuk peroxomonoszulfát-ion jelenlétében spektrofotometriás módszerrel. Az előkísérleteink során rögzített spektrális változások alapján megállapítottuk, hogy a vizsgált reakció egy többlépéses folyamat, illetve kiválasztottunk egy jól követhető hullámhosszt, melyen további méréseinket végezhetjük (λ = 279 nm). Tömegspektrometriás, illetve 1H-NMR vizsgálataink során egyértelmű következtetést nem tudtunk levonni, az eredmények azonban azt valószínűsítik, hogy a több lépéses reakció első oxidációs köztiterméke a dopamin o-kinon formája, s emelett dopamin-N-oxid képződésére utaló jelek is tapasztahatók. A kezdeti reakciósebesség, illetve pszeudo-elsőrendű sebességi állandó koncentrációfüggésének vizsgálatakor tapasztaltak arra utaltak, hogy a reakció dopaminra nézve telítési, míg peroxomonoszulfát-ionra nézve kevert első- és másodrendű kinetikát mutat. Megalapozott kinetikai modell felállítása azonban még további kísérleti munkát igényel.
Leírás
Kulcsszavak
dopamin, peroxomonoszulfát-ion
Forrás