Egy szántóföldi növénytermesztő családi gazdaság ökonómiai elemzése

Dátum
Szerzők
Szögyényi, Erzsébet Mihaéla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom első részében, melyben ismertettem a különböző szántóföldi növénytermesztési ágazatok jelenlegi helyzetét, különböző kutatásokat végeztem, ezért annak megírásakor számos szakkönyvet, folyóiratot, internetes forrást, illetve adatbázist is felhasználtam. Ezek után saját adatgyűjtést végeztem egy anonimitást kérő családi gazdaság segítségével. Ezen adatok alapján vizsgáltam és elemeztem a céget oly módon, hogy az őszi búza, napraforgó és őszi káposztarepce ágazatoknak a költség- és jövedelemviszonyait tanulmányoztam a gazdaságon belül, majd ezt viszonyítottam az országos adatokhoz és az intenzív technológiával termesztett ágazatok adataihoz. Törekedtem arra, hogy olyan információkhoz jussak a vizsgálataim során, amelyek a gazdaság helyzetét, termelésük hatékonyságát meghatározhassák oly módon, hogy minél valósabb képet adjanak. A növényenkénti költség-haszonelemzést 1 hektár földterületre végeztem el, a fajlagos hozamokat, és az értékesítési árakat az elmúlt 5 év átlagában határoztam meg, mivel a mezőgazdaság egy olyan szektor, amely nagyban függ az időjárási viszonyoktól. Végül a költség-haszon elemzés vizsgálata segítséget nyújtott abban, hogy melyik növény vetésterületét érdemes növelni a következő években.
Leírás
Kulcsszavak
őszi búza, napraforgó, repce, költség-haszon elemzés, hatékonysági mutatók
Forrás