A komplex természettudományos tantárgy oktatása az európai országokban

Dátum
Szerzők
Ludányi, Ágota
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A természettudományok népszerűségének világszerte tapasztalható csökkenése komoly következményekkel jár az elkövetkezendő generációk számára. Az Európai Unió két jelentősebb kutatást is finanszírozott az európai országokban hogy feltérképezze, milyen körülmények között oktatják a természettudományokat. Ennek során megvizsgálták a természettudományos tárgyak tanításhoz szükséges képesítéseket, a természettudományos tárgyak tanterveiben kiemelt nagyobb témaköröket, azt hogy milyen számonkérés vár a diákokra a tankötelezettségük végén. A kutatások célja, hogy megtalálják a kiutat a természettudományok taníthatóságának válságából. Többek szerint a probléma megoldására adható egyik válasz a komplex természettudományos tantárgy tanrendbe illesztése. 2016/17-es tanévtől országunkban is bevezették a komplex természettudományok tárgyat a szakgimnáziumokban. A tárgy létezésének alapja az elképzelés, hogy így a diákok a természettudományt nem fragmentált tudásegységekből –biológiából, fizikából, kémiából- álló, egymástól elkülönülő egységek halmazának lássák, hanem egy átfogó szemlélet hassa át már a kezdetektől a természettudományok tanítását. Ez a remények szerint hozzájárul ahhoz, hogy a diákok az egységes természettudományos kép segítségével könnyebben találják meg majd az összefüggéseket a mindennapi élet során megjelenő problémákban az egyes tudományterületek között. A szakdolgozatomban a két EU felmérés adatai segítségével bemutatom, hogy milyen szerepet kap a komplex természettudományos tárgy tanítása az egyes európai országokban.
Leírás
Kulcsszavak
Science, komplex, természettudományos, tárgy, oktatás
Forrás