A toborzás és a kiválasztás hatékonyságának és eredményességének vizsgálata a szakirodalom és a National Instruments Europe Kft-nél készített esettanulmány alapján

Dátum
2007-07-17T13:14:12Z
Szerzők
Gergely, Csilla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkámban az emberi erőforrás menedzsment két funkcióját, a toborzást és a kiválasztást helyeztem a középpontba. Az EEM története, fogalma, modellje után a toborzással és a kiválasztással kapcsolatos fogalmakat ismertettem. Nagy hangsúlyt fektetettem a toborzás és a kiválasztás folyamatának bemutatására, megvizsgáltam, hogy milyen toborzási és kiválasztási technikák alkalmazhatóak, elsősorban ezek előnyeire, hátrányaira, költség- és időigényére, validitására (érvényesség) koncentrálva. Munkám második részében a National Instruments Europe Kft. toborzási és kiválasztási rendszerének hatékonyságát és eredményességét, a toborzás és a kiválasztás folyamatát, az alkalmazott technikákat vizsgáltam, párhuzamot vonva dolgozatom elméleti részével. Végül három munkakör toborzási és kiválasztási sajátosságainak bemutatása után javaslatokat tettem a cég rendszerével kapcsolatban.
Leírás
Kulcsszavak
emberi erőforrás menedzsment, toborzás, kiválasztás, hatékonyság, National Instrument Europe Kft.
Forrás