ATR-IR módszerek kidolgozása és validálása

Dátum
Szerzők
Czibere, Beáta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
ATR-IR technika mint gyors, alternatív, minta-előkészítést nem igénylő kvalitatív vizsgálati módszernek a megismerésével, majd új módszerek fejlesztésével és azok teljesítőképességének igazolásával foglalkoztam. A Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópiával végzett azonossági vizsgálatokat kiváltottam az ATR-IR technikával, a megfelelő mátrixok nélkül bizonyítottam a módszer teljesítményjellemzőinek megfelelőségét és az új technika gyakorlati alkalmazhatóságát. Az ATR-IR technikával történő új kvantitatív vizsgálati módszerek kidolgozásával is megpróbálkoztam.
Leírás
Kulcsszavak
ATR-IR, validálás, azonossági vizsgálat, mennyiségi meghatározás, spektrum
Forrás