Zn(II) - ion koncentrációjára érzékeny kontrasztanyagok oldategyensúlyi és kinetikai vizsgálata

Dátum
Szerzők
Várady, Szintia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témája két „intelligens” kontrasztanyag csoportba tartozó in vivo Zn(II)-ion koncentrációjának mérésére is alkalmas kontrasztanyagjelölt részletes egyensúlyi (a ligandumok protonálódási állandói, a Gd(III)-komplexek stabilitási, és a kétmagvú komlexek stabilitása) , relaxometriás és disszociációkinetikai vizsgálata volt.
Leírás
Kulcsszavak
Kémia, kontrasztanyag, intelligens, cink
Forrás